Toiminnan ehdot

Ta­pah­tu­mien vas­tuu­va­pau­tus ja pe­ruu­tu­seh­dot

Nämä ovat Johannes Setälä -keskuksen vastuuvapautusta ja peruutusta koskevat ehdot, joihin sitoudut ilmoittautuessasi keskuksen tapahtumiin. Palveluissa ja niiden kaupassa noudatetaan aina Suomen lakia ja hyvää tapaa.

VAPAAEHTOISUUS

Hyväksymällä nämä ehdot vakuutan, että ymmärrän osallistuvani kursseihin ja tapahtumiin vapaaehtoisesti. Arvioin fyysisen ja psyykkisen terveydentilani ja taitoni riittäviksi, jotta voi osallistua tapahtumakohtaiseen ohjelmaan. Jos olen epävarma tilastani, olen itse velvollinen varmistamaan omalta lääkäriltäni, onko harjoituksia järkevä aloittaa ja/tai jatkaa. Ymmärrän, että Johannes Setälä -keskus ei edusta terveydenhuollon ammattilaisia, eikä keskus voi siis antaa 100% varmaa arviota terveydentilastani ja harjoituksen mahdollisista riskeistä juuri minun kohdallani, vaan olen itse vastuussa siitä.

VASTUUVAPAUTUS

Tietoisena rummutuksen, tanssin, meditaatioon ja luonnossa liikkumiseen sisältyvistä riskeistä vapautan Johannes Setälä -keskuksen ja sen edustajat tapahtuman järjestäjänä ja ohjaajana kaikesta vastuusta, mikäli minulle aiheutuu terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa Johannes Setälä -keskuksen järjestämissä tapahtumissa.

VAKUUTUKSET

Asiakkaana vastaan tapaturma- ja omaisuusvakuutuksistani itse.

PERUUTUSEHDOT YKSITYISASIAKKAALLE

Peruutuksesta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on saapunut tapahtuman järjestäjälle. Peruutuksen sattuessa pidätämme aina varauksen ja peruutuksen käsittelyyn liittyvät toimistokulut, jota ei palauteta.

Yksilötapaamiset: 27–3 vrk ennen tapaamista on mahdollista siirtää tapaaminen toiseen ajankohtaan2vrk–0 tuntia ennen tapahtumaa, pidätämme 30€ toimistokulut ja voit siirtää tapaamisen toiseen ajankohtaan. (Ehto koskee myös sairastapauksia.) Mikäli et peru tapaamista ajoissa ja et saavu paikalle, pidätämme 100% maksusta.

Kaikki Johannes Setälä -keskuksen palveluihin / tapahtumiin tehtävät ilmoittautumiset ovat sitovia. Peruutustilanteessa asiakas voi halutessaan hankkia tilalleen toisen osallistujan tai kysyä onko tapahtuman jonotuslistalla ketään, jolle peruutuspaikan voi siirtää. Mikäli peruutuksen syy on asiakkaan lääkärintodistuksella todistama sairastuminen tai vakava onnettomuus, palautetaan kaikki saadut suoritukset lukuun ottamatta varausmaksu- ja toimistokuluja. Palautuksen saamiseksi on esitettävä luotettava lääkärintodistus peruutuksen syystä 4 viikon kuluessa peruutuksesta. Peruutuksesta on ilmoitettava Johannes Setälä -keskukselle viipymättä.

Jos palvelu/tapahtuma joudutaan perumaan järjestäjän toimesta, palautetaan 100% palvelun hinnasta.