Opettajat // Teachers

Johannes Setälän & Susanna Lendieran

kouluttamat opettajat:


 


_DSC3076-6.jpg

Kukkavuoren perinnetilan isäntäväki

Raija ja Jouko Blom opettavat yhdessä perinteisten kannusten tekoa ja ohjaavat nykyihmisiä takaisin luontoyhteyteensä ja tekevät kansamme perinteitä ja tapoja tunnetuksi. He ylläpitävät Koskenpäässä Joukon sukutilaa,  jonka toiminta perustuu itämerensuomalaiseen kansanperinteeseen ja ekologiseen, kestävään kehitykseen. Tilalla järjestetään itämerensuomalaiseen maailmankuvaan liittyviä kursseja ja pyritään omavaraisuuteen luontoa kunnioittaen. 

Jouko Blom

Jouko on kalevalaisen hengenperinnön ja luontomeditaation opettaja, perinteenkantaja, maatilan isäntä ja perheenisä Keski-Suomesta.

Ennen polkunsa selkeytymistä hän toimi vuosia ohjelmointi-insinöörinä ja tuntee tuonkin maailman kuin omat taskunsa. Tajuttuaan rahan ja materian palvontaan perustuvan yhteiskunnan mielettömyyden, paluu luonnon yhteyteen oli ainoa vaihtoehto. Joukolle yhteys näkyvään ja näkymättömään on kaiken toiminnan perusta. Hän opettaa itämerensuomalaista maailmankuvaa ja ohjaa rumpupiirejä, joita voi kuvata myös ohjatuiksi rumpumeditaatioksi.

Raija Kastell-Blom

Raija on kalevalaisen hengenperinnön ja luontomeditaation opettaja sekä perinteenkantaja. Hän on löytänyt tiensä myös vanhojen itkijäesiäitien ohjaukseen. Lisäksi hänellä on koulutus ja kyky Reiki-hoitoihin. Raija on syntyisin Etelä-Suomesta. Vaiherikkaan elämän haasteiden jälkeen hän on esivanhempien ohjauksessa löytänyt oman tiensä ja vaihtoehdon kaupunkielämälle.

Nykyään Raija on maatilan emäntä, käsityöläinen ja perheenäiti. Hänen elämässään fyysinen maailma kietoutuu muiden ulottuvuuksien rajattomaan todellisuuteen muodostaen saumattoman kokonaisuuden. Ensimmäisten esivanhempiemme alkuunpanema elämänvoima tuo jatkuvana sukupolvien ketjuna ehtymätöntä tietoa ja vanhaa viisautta niille, jotka osaavat sitä kuunnella. Tätä tietoa ja taitoa Raija käyttää tuomaan muiden nähtäville vanhan ja luonnollisen vaihtoehdon elää luontoa kunnioittaen. Hän jakaa tuota hiljaista tietoa eteenpäin ja rohkaisee elämään tavalla, jossa kunnioitetaan luontoa ja itseämme.

Eläimet ovat Raijalle tärkeitä ja siksi Kukkavuoren tilalta löytyy Ahvenanmaan lampaita ja maatiaiskanoja, joiden antimista hän valmistaa perinteisin menetelmin erilaisia tuotteita niin omiin kuin muidenkin tarpeisiin. 


Lisätietoa Kukkavuoresta: www.kukkavuori.fi


osma_1mv.jpg

Osma Naukkarinen – kestävän maailmankuvan jäljillä

Osma Naukkarinen on keskisuomalaisten järvien ja metsien kasvattama erä- ja luonto-opas, perinnehoitaja sekä kalevalaisen hengenperinnön ja luontomeditaation opettaja.

Osma haluaa lempeällä ja maanläheisellä opastuksellaan auttaa ihmisiä löytämään juurensa ja yhteyden luontoon. Hän järjestää Keski-Suomen alueella suunnanhakumatkoja, siirtymäriittejä, kursseja sekä Johannes Setälän elämäntyön innoittamia kalevalaisia meditaatioita. Lisäksi hän harjoittaa kansanparannukseen pohjautuvaa kalevalaista jäsenkorjausta toimitilassaan Jyväskylässä.

Yhteisöllisyys ja kestävän elämäntavan edistäminen ovat keskeisiä arvoja Osman toiminnassa. Hänen mukaansa ”voimme elvyttää omaa muinaista perintöämme ja löytää sitä kautta paikan, jatkuvuuden ja tasapainon tunnetta, sillä esivanhempiemme kulttuuri oli aikojen saatossa kehittynyt vastaamaan juuri meidän pohjoisen luontomme haasteisiin.”


Lisätietoa Osman toiminnasta: www.sammalsielu.fi


Juha-grey

Juha Kivinen – Luontoviisauden valmentaja

Juha Kivinen on luontoviisauden valmentaja, erä- ja luonto-opas sekä kalevalaisen hengenperinnön ja luontomeditaation opettaja Hämeestä.

Juha on kulkenut pitkän polun yritysmaailman IT-maailmasta henkisempään ja luontoläheisempään lähestymiseen luontoviisauden valmentajana. Juhan ohjauksessa herätellään ihmisessä itsessään olevaa sisäistä viisautta – omaa luontoa ja luontoyhteyttä. Juha tuo itämerensuomalaista kansanperinnettä tähän päivään  kursseilla ja rumpupiireissä sekä luontoviisauden valmennuksissa. Juha toimii myös perinnehoitajana tehden kalevalaista jäsenkorjausta.


Lisätietoa Juhan toiminnasta: www.henkinenopas.fi


kaisa.jpg

Kaisa Naukkarinen – ”Nouse luonto!”

”Nouse luonto!” viittaa paitsi oman sisäisen luonto-sielumme nostattamiseen, myös määrätietoiseen toimintaan elonkehämme monimuotoisuuden puolesta.

Kaisan työssä yhdistyvät luontokeskeinen elämäntapa, itämerensuomalainen runolauluperinne, ikiaikainen myyttinen maailmankuva sekä 2000-luvun syväekologinen ajattelu. Nouse luonnon järjestämien kurssien aiheina ovat mm. runolaulut, naisen väki, ylisukupolviset teemat sekä vuodenkiertoon liittyvät seremoniat.

”Työssäni ei ole tarkoituksena yrittää sellaisenaan palauttaa mitään tiettyä vanhaa perinnettä, vaan palata samaan luontoon, jossa muinaiset esivanhempammekin elivät. Sieltä voimme löytää tapoja, jotka toimivat ja hengittävät myös tässä ajassa. Voimme punoa uusia perinteitä, joiden perustana on kuuluminen paljon  laajempaan elonyhteisöön. Kuljemme täällä sukupolvien ketjussa ja osallistumme suureen olemassaolon juhlaan yhdessä kaiken muun luonnon kanssa.”


Lisätietoa Kaisan toiminnasta: www.nouseluonto.fi


IMG_0501.jpeg

Gabriela Ariana

Nimeni on Gabriela Ariana ja olen kahden tytön ja yhden pojan äiti. Olen taiteilija tanssin, musiikin, kuvien ja käsityön kautta. Olen kehoterapeutti, joogaopettaja, parantaja, perinteenkantaja ja -välittäjä. Luonto on opettajani ja voimapaikkani. Luonto on kaikkialla ympärillämme: Se on asfaltin alla, rakennusten välissä ja ylhäällä taivaalla.

Luonto on myös tämä ruumis jossa asun. Luontoni on kotini.

Synnyin Chilessä jossa lapsuuden kokemuksiin perustuen minulle syntyi jo varhaisessa
nuoruudessa tietty maailmankuva ja sielun käsitys, jotka ilmenevät myös nykyisessä
elämässäni. Luonnon, esivanhempien ja tanssin viisautta ovat olleet polullani se suuri
avain ja selkäranka.

Muutin Suomeen vuonna 2000 ja siitä lähtien olen opiskellut myös suomalaista kansan-perinnettä. 2012-2017 opiskelin kalevalaisen hengenperinnön ja luontomeditaation opettajaksi Johannes Setälän keskuksessa Susanna Aarnion ja Johannes Setälän johdolla.

Työssäni autan ihmisiä tunnistamaan itsensä osana luontoa niin fyysisesti kuin
sielullisestikin. Luontoyhteyden löytäminen ja ymmärtäminen vaikuttaa syvästi yksilön
elämässä. Paluu omaan kehoon on ensimmäinen askel kohti parantumista ja
eheytymistä. Kannamme kehossamme omien kokemuksien lisäksi esivanhempiemme
kokemusten jälki joka vaikuttaa meidän elämä joka hetki. Kehomme kautta löytyvät
avaimet niin itsen kuin maailmankin parantamiseen. Kun palaamme omaan kehoon luonto meissä herää ja se antaa rohkeutta kulkea omaa polkuamme, omassa rytmissämme, omaa totuuttamme seuraten.

Olen tarvittaessa myös mukana elämässäsi siirtymäriittien taitajana: nimeanto-
seremoniat, häät, saattohoidot, ensimmäisten kuukautisten tulo, pre-partum ja postpartum, vaihdevuodet ja kaikissa muissa siirtymä tai muutosten tilanteissa jossa koet tarvitsevasi tukea.


Lisätietoja Gabrielan toiminnasta: www.juurakonvoima.com


IMG_8188_MV
Kuva: Joona Sarisalmi

Kaarne Karjalainen

Kaarne on toiminut kotoperäisten henkisten perinteiden opettajana valmistuttuaan IKIAIKA-koulutusohjelmasta keväällä 2017. Hänen toiminnassaan olennaisina teemoina ovat kotoperäisten henkisten perinteiden ohella olleet ylisukupolvinen luonnontaju, myyttiset maailmankuvat sekä kokonaisvaltainen kehollisuus.

Tällä hetkellä Kaarne keskittyy täysipainoisesti omaan harjoitukseensa eikä toimi aktiivisesti kotoperäisten perinteiden opettajana. Johannes Setälä -keskuksessa hän toimii verkkovastaavana.