Piirit // Circles


LUONTOVIISAUTEEN HERÄTTELEVÄT RUMPUPIIRIT HÄMEENLINNASSA


”Säännöllinen ikiaikaiseen luontoviisauteen herättelevä rumpupiiri Hämeenlinnassa. Kokoontuminen noin kolmen viikon välein. Jokainen kokoontuminen sisältää infoteeman, johdetun rummutuksen sekä rumpumatkan purkukeskustelun.

Aloitamme illan teemalla, jossa syvennymme johonkin suomalais-ugrilaisen samanismin ydinasiaan: mm. maailmankuvaan, sielu-uskoon, pyhään luontoyhteyteen, hyvinvointi- ja parantajaperinteeseen, henkiyhteyksiin ja symboliikkaan sekä rumputyöskentelyyn ja äänen käyttöön. Teemat syventävät tietoisuutta samanismista ja johdattelevat rummutukseen.”

Vetäjänä: Juha Kivinen

Paikka: Lunnikiven mökki – Idänpääntie 6, 13210 Hämeenlinna

Piirin tarkemmat tiedot: https://www.henkinenopas.fi/rumpupiiri+hameenlinna/


Huomaathan ilmoittautuessasi keskuksen toimintaehdot!