Mentorointi

Osa keskuksemme opettajista (poislukien Johannes Setälä) ottaa myös yksityisiä mentoroitavia. Menetelmät, koulutussisällöt, aikataulut ja hinnat vaihtelevat opettajasta toiseen. Mentorointi sopii erityisen hyvin niille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua keskuksen kursseille sekä niille, jotka haluavat syventää osaamistaan esivanhempiemme perinteissä tuetusti.

Mikäli mentorointimahdollisuus kiinnostaa sinua, voit ilmoittaa kiinnostuksestasi keskukselle: johannes.setala.keskus@gmail.com tai olla suoraan yhteydessä haluamaasi mentoriin.

Tällä hetkellä mentorointipalveluja tarjoavat:

Kaarne Karjalainen – Luonnontaju-mentorointi (ks. tarkemmin täältä)

Osma Naukkarinen – Luonnonpalautus-ohjaus (ks. tarkemmin täältä)


Mentoring

Occasionally, some of our teachers (excluding Johannes Setälä) also take personal mentees. Mentoring methods, themes, schedules and prices vary from one teacher to another. Mentoring is particularly suitable for people who are unable to attend our courses, as well as those who wish to deepen their learning in the Uralic ancestral arts in a supported manner.

If you are interested in the mentoring option, drop us a line over at johannes.setala.keskus@gmail.com

Currently mentoring is offered by:

Kaarne Karjalainen – see details here

Osma Naukkarinen – see details here