JOHANNES SETÄLÄ -KESKUS

Keskuksen toiminta perustuu samaani Johannes Setälän elämäntyön ja uralilaisten ja arktisten kansojen ekologisen maailmankuvan kunnioittamiseen sekä ylisukupolvisen luonnontajun palauttamiseen ja opettamiseen nykypolville, kaikkien lajien tulevien sukupolvien puolesta.


JOHANNES SETÄLÄ CENTRE

The work of the Centre is based on respecting the lifework of shaman Johannes Setälä and the ecological worldview of Uralic and Arctic peoples, as well as on returning and teaching our ancestral Nature Sense for the current generations, for the sake of the future generations of all species.