JOHANNES SETÄLÄ -KESKUS

Keskuksen toiminta perustuu samaani Johannes Setälän elämäntyön ja suomalais-ugrilaisten ja arktisten kansojen ekologisen maailmankuvan kunnioittamiseen sekä esivanhempiemme luonnontajun palauttamiseen ja opettamiseen tuleville sukupolville.


JOHANNES SETÄLÄ CENTRE

The work of the Centre is based on respecting the lifework of shaman Johannes Setälä and the ecological worldview of Finno-Ugric and Arctic peoples, as well as on returning and teaching our ancestral Nature Sense for future generations.